โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
หน้าแรก ที่อยู่ Webboard
โรงเรียนวัดนียมยาตรา
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Google
Sanook
kapook
Gmail
hotmail

แหล่งเรียนรู้
Thaiware
Thaiall
Thaicreate
Webthaidd
Thaimonsters
Zone-it
เพื่อนช่าง-Electronics

ศูนย์การศึกษา
รับ-ส่งหนังสือราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท.สป 2
สทศ.
สมศ.
กคศ.
คุรุสภา
สกสค.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สป
อบต.คลองนิยมยาตรา
รร.วัดบางบ่อ
รร.โสภณศิริราษฎร์
จัดซื้อ-จ้าง..สพท.สงขลา2

**สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
**ลูกเสือ-สพฐ
**ลูกเสือ-krooเก่ง
**ลูกเสือไทยออนไลน์

+ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
+พญาซอ
+เพลงไทยเดิม
+โน๊ตเพลงไทยเดิม

แหล่งสืบค้นงานวิจัย
รวมสาระ
thaigoodview
ศูนย์สื่อSEMA
ศูนย์สื่อe-book
ศูนย์รวมทะเบียนสื่อ
คลังปัญญาไทย
รู้ไปโม้ด

ธรรมะเดลิเวอรี่
มงคลชีวิต38ประการ
คำคมมงคลชีวิต38ประการ
มงคลชีวิต/จรรยาบรรณครู
หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

ครูไทยแลนด์
ครูไทย
krooclub
ครูsurin
ครูborworn
ครูbannok
ครูprasar

**สยาม..บอนสี
**จุฬา..บอนสี
**ศูนย์อนุรักษ์บอนสี-นิยม
**ผอ.อรุณ..บอนสี
เกษตรกร.com

หนังสือพิมพ์รายวัน
อ่านข่าว-บันเทิง
สำนักข่าว-ทีวี-นิตยสาร
ดูทีวีออนไลน์
ผ่อนคลาย..ดูดวง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553

ผลประเมิน สมศ.รอบสอง**
ศูนย์อนุรักษ์บอนสีและไม้ประดับ ปีการศึกษา2552 การเตรียมศูนย์อนุรักษ์บอนสีและไม้ประดับ1
การเตรียมศูนย์อนุรักษ์บอนสีและไม้ประดับ2 วิทยากร..คุณเฉลิมพล  เจริญสุข  มาเป็นวิทยากรสอนนักเรียนที่ให้ความสนใจ
นักเรียนเรียนรู้ ครูและนักเรียนร่วมเรียนรู้1
ครูและนักเรียนร่วมเรียนรู้2 ครูและนักเรียนร่วมเรียนรู้
วิทยากรสาธิต..การผ่าบอนสี1 วิทยากรสาธิต..การผ่าบอนสี2
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง1 นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง2
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง3 นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง4
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง5 นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง6
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง7 นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง8
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง9 นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง10
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง9 นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง10
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง9 นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง10
สายพันธุ์บอนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา1..ศรีนิยมยาตรา สายพันธุ์บอนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา2..เสน่ห์นิยม
สายพันธุ์บอนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา3..ศรีอรุณ สายพันธุ์บอนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา4
สายพันธุ์..ศรีเงินยวง สายพันธุ์..กระบี่
สายพันธุ์..ป้อมแก้ว สายพันธุ์..เจ้าหญิง
สายพันธุ์..คุณนายทองม้วน..หรือ..คุณหญิงห่อทอง สายพันธุ์..อัปสรสวรรค์
สายพันธุ์..ถกลพระเกียรติ สายพันธุ์..นายจันหนวดเขี้ยว
สายพันธุ์..ชายชล สายพันธุ์..ศรีนิยมยาตรา1
สายพันธุ์..ศรีนิยมยาตรา2 สายพันธุ์..ฮกหลง
ตู้บอนสี..สายพันธุ์ต่างๆ ตู้บอนสี
ผลงานนักเรียน..จากการผ่าบอน1 ผลงานนักเรียน..จากการผ่าบอน2
ผลงานนักเรียน..จากการผ่าบอน3 บอนสีสายพันธุ์..แดงสุรินทร์
บอนสีรร.สายพันธุ์..กวนอิม บอนสีรร.สายพันธุ์..ดาวพระศุกร์
บอนสีรร.สายพันธุ์..เทพกนก บอนสีรร.สายพันธุ์..เทพพิทักษ์
บอนสีรร.สายพันธุ์..สายโลหิต บอนสีรร.สายพันธุ์..เหลือง..?
บอนสีรร.สายพันธุ์..ศรีมหาโพธิ์ บอนสีรร.สายพันธุ์..รุ่งอรุณ
บอนสีรร.สายพันธุ์..นพเกล้า บอนสีรร.สายพันธุ์..เทพทรงศีล
บอนสีรร.สายพันธุ์..เสือพราน บอนสีรร.สายพันธุ์..แสงพระธาตุ
ผอ.อรุณ สุขรุ่ง..เยี่ยมชม..ศูนย์การเรียนรู้..เทพราชบอนสีเฉลิมพระเกียรติ คุณสายหยุด น้อเจริญ..ให้การต้อนรับและบริการความรู้พาชมศูนย์บอนสี
บอนสี..ในศูนย์การเรียนรู้..เทพราชบอนสีเฉลิมพระเกียรติ บอนสี..ในศูนย์การเรียนรู้..เทพราชบอนสีเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี

โรงเรียนดีประจำตำบล2553
โรงเรียนดีประจำตำบล2553
อบรมยกระดับคุณภาพนักเรียน2553
ยกระดับคุณภาพนักเรียน2553
ดูงานรร.จ.อุบล-ลาว2553
ดูงานรร.จ.อุบล-ลาว2553
บ.ไทยเมทัล รีไซลิ้ง..บริจาค2553
บ.ไทยเมทัล รีไซลิ้ง..บริจาค2553
เผยแพร่หลักสูตร2553
เผยแพร่หลักสูตร2553
วันต่อต้านยาเสพติด2553
วันต่อต้านยาเสพติด2553
ประชุมผู้ปกครอง2553
ประชุมผู้ปกครอง2553
น้ำใจคุณครู2553
น้ำใจคุณครู2553
พิธีไหว้ครู2553
พิธีไหว้ครู2553
วันเด็กแห่งชาติ2553
วันเด็กแห่งชาติ2553
สวัสดีปีใหม่2553
สวัสดีปีใหม่2553
สมศ.ประเมินรอบ2-52
สมศ.ประเมินรอบ2-52
วันพ่อแห่งชาติ2552
วันพ่อแห่งชาติ2552
แห่เทียนจำนำพรรษา2552
แห่เทียนจำนำพรรษา2552
วันแม่แห่งชาติ2552
วันแม่แห่งชาติ2552
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2552
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2552
เวียนเทียนวิสาขบูชา2552
เวียนเทียนวิสาขบูชา2552
สร้างอาคารเรียน3ชั้น52
สร้างอาคารเรียน3ชั้น52
วางศิลาฤกษ์อาคารเรียน52
วางศิลาฤกษ์อาคารเรียน52
พระสังกัจจายน์สร้างอาคารเรียน
พระสังกัจจายน์สร้างอาคารเรียน
วันเด็กแห่งชาติ2552
วันเด็กแห่งชาติ2552
สวัสดีปีใหม่ 2552
สวัสดีปีใหม่2552
ลอยกระทงไหลสายประทีป52
กระทงไหลสายประทีป52
ลอยกระทง 51
ลอยกระทง51
แห่เทียนจำนำพรรษา51
แห่เทียนจำนำพรรษา51
วันไหว้ครู 51
วันไหว้ครู 51
วันแม่ 51
วันแม่ 51
วันพ่อ 51
วันพ่อ 51
เวียนเทียนวิสาขบูชา51
เวียนเทียนวิสาขบูชา51
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา51
ผ้าป่าสร้างอาคารเรียน51

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน

ค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด52
ค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด52
ห้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อม-เวลโกรว์52
ห้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อม-เวลโกรว์52
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ52
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ52
แหล่งเรียนรู้บอนสี-บ้านผอ.อรุณ53
แหล่งเรียนรู้บอนสี-บ้านผอ.อรุณ53
ศึกษาแหล่งเรียนรู้บอนสีเทพราช52
ศึกษาแหล่งเรียนรู้บอนสีเทพราช52
ศูนย์อนุกรักษ์บอนสี2552
ศูนย์อนุรักษ์บอนสี2552
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2552
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2552
ประชุมผู้ปกครองเรียนฟรี 52
ประชุมผู้ปกครองเรียนฟรี 52
วันงดสูบบุหรี่-ต้านยาเสพติด 52
วันงดสูบบุหรี่-ต้านยาเสพติด52
ค่ายราชภัฎธนบุรี 51
ค่ายราชภัฎธนบุรี 51
บ.บ.ว.ปริทรรศน์51
แข่งขันวิชาการ บ.บ.ว.51
แหล่งเรียนรู้ safari world51
แหล่งเรียนรู้ safari world51
แหล่งเรียนรู้  ปตท.51
แหล่งเรียนรู้ ปตท.51
นักเรียนรับทุนการศึกษา51
นักเรียนรับทุนการศึกษา51
ผลงานนักเรียนเก่ง51
ผลงานนักเรียนเก่ง51
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน51
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน51
ไข้หวัดใหญ่ 2009
ไข้หวัดใหญ่ 2009
ค่ายคุณธรรม51
ค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด51
รณรงค์ต้านยาเสพติด51
รณรงค์ต้านยาเสพติด51
เด็กดี V-star51
เด็กดี V-star51
ระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน51
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน51
ลูกเสือ-เนตรนารี51
ลูกเสือ-เนตรนารี51
กีฬายุวชนฯ/นิยมเกมส์51
กีฬายุวชนฯ/นิยมเกมส์51

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร


ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน53
ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน53
ศึกษาดูงานภูเรือจ.เลย53
ศึกษาดูงานภูเรือจ.เลย53
ศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์52
ศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์52
ศึกษาดูงานรร.วัดจรเข้ใหญ่52
ศึกษาดูงานรร.วัดจรเข้ใหญ่52
ศึกษาดูงาน จ.แพร่-อุตรดิตถ์2552
ศึกษาดูงาน จ.แพร่-อุตรดิตถ์2552
ค.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ52
ค.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ52
ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ2552
ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ2552
สัมมนา-จ.เพชรบุรี2552
สัมมนา-จ.เพชรบุรี2552
ศึกษาดูงานจีน-ปักกิ่ง
ศึกษาดูงานจีน-ปักกิ่ง
ศึกษาดูงานสิงค์โปร์
ศึกษาดูงานสิงคโปร์
ศึกษาดูงานจีน-ฮ่องกง51
ศึกษาดูงานจีน-ฮ่องกง51
ศึกษาดูงานลาว51
ศึกษาดูงานลาว51
ศึกษาดูงานเกาหลีใต้51
ศึกษาดูงานเกาหลีใต้51
ศึกษาดูงานระยอง-จันทบุรี
ศึกษาดูงานระยอง-จันทบุรี
อบรมสัมมนา51
อบรมสัมมนา51
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน


สโมสรไลอ้อนสมุทรปราการ2552
สโมสรไลอ้อนสมุทรปราการ2552
เปิดกีฬาสีบริษัทโซค่อน2552
เปิดกีฬาสีบริษัทโซค่อน2552
ประธานวัฒนธรรม2552
ประธานวัฒนธรรม2552
ครูมีจิตสาธารณะ2552
ครูมีจิตสาธารณะ2552
งานเลื่อนสมณศักดิ์พระ
งานเลื่อนสมณศักดิ์พระ
กีฬา อบต.คลองนิยมยาตรา
กีฬาอบต.คลองนิยมยาตรา52


© CopyRight By DRU