ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
26 มิถุนายน 2562 03:14:44
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 19 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 45 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 7890 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 39066 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
       กิจกรรมโรงเรียนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้เข้าร่วมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 -23 มิถุนายน 2562  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดบางพลีใ อ่านต่อ..
[2019-06-25 00:11:30] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ การประชุมจัดตั้งสภานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดนิยมยาตราเป็นเจ้าภาพในการประชุมจัดตั้งสภานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม อ่านต่อ..
[2019-06-24 23:57:43] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ โครงการจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังนักเรียน สพป.สป 2"ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้พาครูและนักเรียนร่วมโครงการโครงการจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังนักเรียน สพป.สป 2"ประจำป อ่านต่อ..
[2019-06-24 23:46:34] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ พิธีไหว้ครูประจำปี2662 โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้จัดงานไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และรับนักเรียนเป็นลูกศิษย์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ..
[2019-06-17 10:41:17] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี2562 โรงเรียนวัดนิยมยาตราขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่สละเวลาในวันพักผ่อนของท่าน มาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน พบปะคุณครูประจำชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล อ่านต่อ..
[2019-06-10 14:25:36] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดหอมศีล ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 แก่นักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ม.3 จำนวน 38 ทุน เป็นเงิ อ่านต่อ..
[2019-06-10 10:13:20] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน อ่านต่อ..
[2019-06-03 16:21:57] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และวันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดนิยมยาตราและองค์การบริหารตำบลคลองนิยมยาตราได้ร่วมมือกัน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และวันงดสูบบุหรีโลกประจำปี 2562 ใน อ่านต่อ..
[2019-06-03 15:05:23] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมยาตราร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาบบูชาประจำปี 2562
อ่านต่อ..
[2019-05-21 00:39:54] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  13 พฤษภาคม 2562 โดยได้แนะนำแนวทางการศึกษาในโรงเรียนและประชุมผูปกครองสำหรับ อ่านต่อ..
[2019-05-21 00:16:28] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทรบุรี ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื อ่านต่อ..
[2019-03-24 23:18:40] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจใ อ่านต่อ..
[2019-03-24 22:46:35] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2561 โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2561 นักเรียนชั้น อ.2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่จบการศึกษ อ่านต่อ..
[2019-03-24 22:14:05] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2561 ณ ค่ายพรหมวัฒนา จ.สระบุรี  โรงเรียนวัดนิยมยาตราร่วมกับโรงเรียนวัดปานประสิทธา อ่านต่อ..
[2019-03-15 00:22:25] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ แข่งขันกีฬาครู “สานสัมพันธ์ 3 บางเกมส์”ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันนี้คณะครูของเราในนามของกลุ่มบางบ่อ 2 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาครู “สานสัมพันธ์ 3 บางเกมส์&rd อ่านต่อ..
[2019-03-28 22:37:50] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ กีฬาสีภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดนิยมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โดยแบ่งเป็น  4 สี คือ สีชมพู สีเขียว สีแดง สีเหลือง โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท และมีการแข่งขันการประก อ่านต่อ..
[2019-03-09 23:34:37] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ มหกรรรมตลาดนัดนักเรียน 2562 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมมหกรรรมตลาดนัดนักเรียนพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์อาชีพที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช อ่านต่อ..
[2019-03-28 22:39:39] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ โครงการขนมอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้ร่วมกันทำขนมไว้เลี้ยงเด็กนักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน
อ่านต่อ..
[2019-03-05 09:32:23] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ วันครู 16 มกราคม 2562   โรงเรียนวัดนิยมยาตาได้ไปร่วมงานวันครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรี โดยมีครวัดนิยมเกษียร 2ท่าน คือครู มาโนส บุญพิทักษ์  และครูสุพร มั่นยิง
อ่านต่อ..
[2019-03-05 09:26:23] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
อ่านต่อ วันเด็กแห่งชาติ 2562 โรงเรียนวัดนิยมยาตราได้จัดงานวันเด็กประจำปี 2562 โดยมีเด็ก ประชาชนเข้าร่วมมากมาย  อีกทั้งมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา ของเล่น ขนม และจัดร้านอาหารเครื่องดื่ม มาบ อ่านต่อ..
[2019-03-04 13:50:19] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
ดูทั้งหมด..
 
ทำเนียบผลงาน
เว็บไซต์สำคัญ
สื่อต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้
ลิงค์สำคัญ
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com