ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
21 สิงหาคม 2562 19:21:37
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 7 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 878 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 91932 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 140399 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
       ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา ปีการศึกษา 2561(10 มิถุนายน 2561)
ชั้น จำนวนนักเรียน หัวหน้าชั้น ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อ.2 18 13 31  - นางสาวศริญา  สุขแก้ว
อ.3 20 11 31  - นางฉัตรสุดา อนันต์
ป.1 20 15 35 ด.ช.กิจติศักดิ์ โคกะพันธ์ นางสุพร มั่นยิ่ง
ป. 2 12 13 25 ด.ญ.เนตรนภา  สุขรุ่ง นางสาวธนพร  กลุดกรับ
ป.3 14 11 25 ด.ญ.จารุภา  สุขสุรินทร์ นางดวงกมล  เจริญเตีย
ป.4 18 18 36 ด.ญ.กิตติมา   สว่างอารมณ์ นางสาวนงนุช  ชื่นชม
ป.5 18 14 32  ด.ช.เพชรยุทธ  ทองดี นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
ป.6 19 22 41 ด.ช.ทิชานนท์  มีสง่า นางรัชนี  สุขรุ่ง
นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
ม.1 26 16 42 ด.ญ.อรวรรณ  เชิดรัตนสกุล นายมาโนส  บุญพิทักษ์
นางสาวขนิฐา  นิลโต
ม.2 22 20 42 ด.ช.อภิรักษ์   กลิ่นมี นางสาวสมนึก กมลนาวิน
นายเรืองศิลป์  วัฒฑนพันธุ์
ม.3/1 17 6 23 ด.ช.ยงยุทธ  มติโภชน์  นายสถาพร เจริญเตีย
 นางสาวกนกวรรณ รัตนจิตธำรงกุล
ม.3/2 10 9 19 ด.ญ.ชัยรัตน์  จันทร์โพธิ์ทอง นางสาวศรมน วิสุทธิสุนทร
นายทศพล     ยงยศ
รวม 214 168 382    
[2019-02-08 11:33:19] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
<< ย้อนกลับ
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com