ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
26 มิถุนายน 2562 03:15:19
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 22 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 52 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 7897 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 39073 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
       ประวัติตำบลคลองนิยมยาตรา
ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ในอดีตพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตรา  เป็นป่าหญ้าคา  และหนองน้ำ  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีพระราโชบายขยายพื้นที่ทำการเกษตรให้ประชาชนของพระองค์  และมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร  และมีเส้นทางสัญจรไปยังภาคตะวันออกง่ายขึ้น  โดยมีการขุดคลองระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา  และแม่น้ำบางปะกงผ่านพื้นที่ทางด้านตะวันออก  คือทางเขตลาดกระบังไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา  ชื่อว่าคลองประเวศน์บุรีรมย์  และได้มีการขุดคลองย่อยตามลำดับคลองประเวศฯ  เพื่อเชื่อมต่อกับคลองสำโรงอีกหลายคลอง  เช่น  คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  คลองพระยานาคราช  คลองพระยาสมุทร (หรือเรียกอีกอย่างว่า  คลองนิยมยาตรา)  เป็นต้น  คลองพระยาสมุทรนี้  แม่กองเป็นผู้ออกคำสั่งขุดคือท่านพระยาสมุทรบุรีรักษ์ (สืบต้นสกุล  สมุทรสิน)  เจ้าเมืองสมุทรปราการและฉะเชิงเทราเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2430-2435  และท่านได้ชักชวนให้ประชาชน  ที่ต้องการหาที่การเกษตรแหล่งใหม่ที่มีท่าอุดมสมบูรณ์  เข้ามาตั้งหลักปักฐาน  และกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยคือ  กลุ่มคนจากบ้านบางพระ  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  และคนมอญ  จากบ้านบางเหี้ย  บางเพรียง  คลองด่าน  อำเภอบางบ่อ  กำนันคนแรกของตำบลนี้คือ  ท่านขุนนิยมยาตรา (กำนันอิ่ม  โสมาภา) ต้นสกุลโสมาภา  นามสกุลพระราชทานจากรัชกาลที่  6  โดยที่ผู้ได้รับพระราชทานคือ บุตรชายท่านขุนนิยมฯ  คือ  ท่านขุนแถลงโภค(สายหยุด  โสมาภา)  แพทย์หลวงเสือป่า  อาชีพที่กลุ่มคนเข้ามาอาศัยทำมาหากิน  คือ  การทำนา และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปทำการเลี้ยงสัตว์น้ำ  คือ  ปลาดุกด้าน  ปลากระพง  กุ้งกุลาดำ  กุ้งแม่น้ำ 

                 ตำบลคลองนิยมยาตราเป็นตำบลเล็ก ๆ   ตำบลหนึ่งตั้งอยู่สุดเขตของอำเภอบางบ่อ ทางด้านทิศตะวันออกมีเนื้อที่ประมาณ  10,300  ไร่  ทิศเหนือติดกับตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดกับตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทิศใต้ติดกับ หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดกับหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                    ช่วง พ.ศ.2470 ตำบลคลองนิยมยาตรา อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีขุนสมุทรบุรีรักษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  ช่วงนี้ลำคลองพระยาสมุทร (ชื่อปัจจุบัน) ตื้นเขิน ประชาชนในบริเวณนั้นนำเรื่องเข้าร้องเรียนต่อขุนสมุทรฯ ขุนสมุทรฯ ได้เดินทางมาดูด้วยตนเอง และทำการขุดลอกคลองทันที การขุดลอกในช่วงหน้าแล้งโดยการขอแรงประชาชนทั่ว ๆ ไปมาทำการขุดลอก ใช้เวลาขุดลอกถึง 3 ปี เมื่อขุดลอกเสร็จแล้วจึงตั้งชื่อว่า “คลองพระยาสมุทรบุรีรักษ์” มาจนถึงปัจจุบัน

                    ช่วง พ.ศ. 2475 ตำบลคลองนิยมยาตรา อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลบางพลีน้อยซึ่งมีนายแจ่ม  พุ่มพวง เป็นกำนันปกครองอยู่ มีนายเผือก  เนตรน้อย เป็นผู้ใหญ่บ้าน (ไม่ทราบหมู่) นายเฮง  บุญมี เป็นผู้ใหญ่บ้าน (ไม่ทราบหมู่)

                   ช่วง พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2485 จอมพล ป  พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ช่วงนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2) ช่วงนี้ตำบลคลองนิยมยาตรา โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และต่อมาใน ปี พ.ศ.2491 โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ  

[2019-02-13 09:38:09] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
<< ย้อนกลับ
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com