ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
25 มกราคม 2563 01:25:46
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 20 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 29 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 9557 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 9557 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
       เป้าหมาย โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
เป้าหมาย (Goals)
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
   ๑. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๒. มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียน ได้รับครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่มสาระ
   ๓. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการพัฒนาผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพ
   ๔. นักเรียน ได้รับความรู้จากการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ๕. องค์กรและชุมชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อการรักษาประเพณี   วัฒนธรรมอันดีงาม ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน
   ๖. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
   ๗. นักเรียนวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง       
[2017-05-11 13:45:54] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
ทำเนียบผลงาน
เว็บไซต์สำคัญ
สื่อต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้
ลิงค์สำคัญ
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com