ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 2 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 16 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 1404 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 36369 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
       เป้าหมาย โรงเรียนวัดนิยมยาตรา


เป้าหมาย (Goals)
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
   ๑. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๒. มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียน ได้รับครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่มสาระ
   ๓. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการพัฒนาผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพ
   ๔. นักเรียน ได้รับความรู้จากการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ๕. องค์กรและชุมชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อการรักษาประเพณี   วัฒนธรรมอันดีงาม ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน
   ๖. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
   ๗. นักเรียนวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง       
[2020-10-26 21:41:34] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
เว็บไซต์สำคัญ
สื่อต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้
ลิงค์สำคัญ
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com