ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 3 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 21 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 344 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 41368 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
      

ประวัติโรงเรียนวัดนิยมยาตรา

 

เมื่อวันที่  1  เมษายน   พ.ศ.  2475     นายนิล  ปิ่นสุวรรณ  ได้มาเปิดทำการสอนเป็นการกุศล โดยได้รับการสนับสนุน  และอุปการะจากพระอธิการหา ติสธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดนิยมยาตรา และประชาชนทั่วไปอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษา            เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2476  เปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดนิยมยาตรา  เป็นครั้งแรก มีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองนิยมยาตรา 1 (วัดนิยมยาตรา) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

        โรงเรียนวัดนิยมยาตรา  ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ 0-23175119-20 โรงเรียนเปิดทำการสอน 3 ระดับ คือระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 11 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น  409  คน    นักเรียนอยู่ในเขตบริการ 3 พื้นที่ คือ    เขตพื้นที่หมู่  2,3,4  ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

----  มีครูและบุคลากร  จำนวน 24 คน   ลูกจ้างประจำ  จำนวน 1 คน

----  มีอาคารเรียน 2 หลัง 20 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน 14 ห้องเรียน ห้องพิเศษ 9 ห้องเรียน โรงฝึกงานใช้เป็นโรงอาหาร 1 หลัง ศูนย์ฝึกอาชีพ 1 หลัง  ส้วม 2 หลัง

         โรงเรียนมีผลงานดีเด่น  เช่น  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจัดการศึกษาสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  โรงเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ฯลฯ

[2020-12-06 15:23:55] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com