ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
03 กรกฎาคม 2563 18:23:19
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 4 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 88 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 257 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 53267 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
       ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา ปีการศึกษา 2562(10 มิถุนายน 2562)
ชั้น จำนวนนักเรียน หัวหน้าชั้น ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อ.2 8 17 25  - นางสาวศริญา  สุขแก้ว
อ.3 21 20 41  - นางสาวรัตนพร  ปลั่งเปล่ง
ป.1 21 16 37 ด.ญ.ภัทรพร โพธิ์ทอง นางสุพร มั่นยิ่ง
นางสาวขมพุนุช  ชื่นชม
ป. 2 20 14 34 ด.ช.ธีรเชษร์  สุขมาก นางสาวธนพร  กลุดกรับ
ป.3 22 18 40 ด.ช.ฤธี  บุญล้อม นางดวงกมล  เจริญเตีย
นายกฎษดา  สมปราง
ป.4 13 16 29 ด.ญ.พรนภสสรณ์  สุริโย นางสาวนงนุช  ชื่นชม
นางสาวขนิฐา  นิลโต
ป.5 14 15 29  ด.ช.ศุภเสฏฐ์  กำไลทอง นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
ป.6 16 14 30 ด.ญ.กิตติมา สว่างอารมย์ นางรัชนี  สุขรุ่ง
นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
ม.1 21 23 44 ด.ช.นิติธร  ศาลา นายมาโนส  บุญพิทักษ์
นางสาวศรมน วิสุทธิสุนทร
ม.2 17 18 35 ด.ช.ชนะชล คุณพะมา นางสาวสมนึก กมลนาวิน
นายทศพล     ยงยศ
ม.3 25 16 41 ด.ช.อรรถพล ดัชถุยานุวัฒน์  นายสถาพร เจริญเตีย
 นางสาวกนกวรรณ รัตนจิตธำรงกุล
รวม 198 187 385    
[2019-08-22 14:03:01] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
<< ย้อนกลับ
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com