ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 2 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 28 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 351 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 41375 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
      
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมยาตรา ปีการศึกษา 2563(20 กรกฏาคม 2563)
ชั้น จำนวนนักเรียน หัวหน้าชั้น ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อ.2 16 20 36  - นางพัชรี  เมตตาจิต
อ.3 9 17 26  - นางสาวรัตนพร  ปลั่งเปล่ง
ป.1 26 18 44 ด.ญ.ภัทรพร โพธิ์ทอง นางสาวปิยะพร พวงเกษ
นางสาวขมพุนุช  ชื่นชม
ป. 2 29 18 47 ด.ญ.นันทิชา ไกรเชย นางสาวธนพร  กลุดกรับ
นางสาวศิริญา สุขแก้ว
ป.3 22 11 33 ด.ช.ฤธี  บุญล้อม นางดวงกมล  เจริญเตีย
นายกฎษดา  สมปราง
ป.4 21 16 37 ด.ญ.พรนภสสรณ์  สุริโย นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
ป.5 14 18 32  ด.ช.ศุภเสฏฐ์  กำไลทอง นางสาวขนิฐา  นิลโต
นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
ป.6 12 15 27 ด.ญ.กิตติมา สว่างอารมย์ นางสาวนัฐสุด สุ่มสังข์
นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
ม.1 28 24 52 ด.ช.อดิสร สุขรุ่ง นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
นางสาวสรมน วิสุทธิสุนทร
ม.2 18 19 37 ด.ช.นิติธร  ศาลา นางสาวสมนึก กมลนาวิน
นายทศพล     ยงยศ
ม.3 17 16 33 ด.ช.รัตนากร หนูนิล  นายสถาพร เจริญเตีย
 นางสาวกนกวรรณ รัตนจิตธำรงกุล
รวม 212 192 404    
[2020-11-02 14:34:32] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com