ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 2 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 15 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 4786 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 26062 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
      

บุคลลากรโรงเรียนวัดนิยมยาตรา
1. นายอรุณ  สุขรุ่ง          ผู้อำนวยการ
 2. นางสาวรัตนาพร ปลั่งเปล่ง   ครู ประจำชั้นอนุบาล    
 3. นางพัชรี เมตตาจิตร  ครูประจำชั้นอนุบาล                              
 4. นางสาวชมพูนุท ชื่นชม    ครู ประจำชั้น ป. 1
 5. นางสาวปิยะพร พวงเกษ  ครู ประจำชั้น ป.1
6. นางสาวธนพร กลุดกรับ   ครูประจำชั้น ป.2
 7. นางดวงกมล  เจริญเตีย  ครู ประจำชั้น ป.3
 8.น.ส.นงนุช  ชื่นชม   ครู ประจำชั้น ป.4
 9. นางสาวกนกอร ขอยุทธกลาง  ครูประจำชั้น ป.5
 10. นางรัชนี  สุขรุ่ง   ครู ประจำชั้น ป.6
11. นางสาวณัฐสุด สุ่มสังข์ ครูประจำชั้น ป.6
12.นางจินตนา ประทีป ณ ถลาง  ครูประจำชั้น ม.1
13. นางสาวสรมน วิสุทธ์สุนทร ครูประจำชั้น ม.1
14.น.ส.สมนึก  กมลนาวิน   ครู ประจำชั้น ม.2
15. นายสถาพร  เจริญเตีย    ครู ประจำชั้น ม.3
16. นางกนกวรรณ รัตนจิตธำรงกุล  ครู ประจำชั้น ม.3
17. นายทศพล ยงยศ  ครู ประจำช่วงชั้นที่ 1-3
18.น.ส.อรวรรณ เปรมบำรุง  ครูประจำช่วงชั้น 1-2
19. นายวัฒนา ขจัดภัย  ครู ประจำช่วงชั้นที่ 1-2
20. นายกฤษดา สมปราง  ครูประจำช่วงชั้นที่ 1-2
21. นางสาวขนิษฐา นิลโต  ครูประจำช่งชั้นที่ 1-2
22.นางสมจิตร อุ่นทรัพย์  ครูพี่เลี้ยง
23.น.ส.ปนัดดา ยานนารัก    เจ้าหน้าที่ธุรการ
24.นายมานะ  อ้อนทอง  นักการภารโรง