ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 3 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 172 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 4912 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 19650 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
      

ประกาศรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดนิยมยาตราประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับ อ.2 ,ป.1 และ ม.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ชั้นอนุบาล  2
(เกิดก่อน 16 พ.ค. 59)
-รับสมัคร
วันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563
เวลา  8.30 - 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-สถานที่รับสมัคร
ห้องอนุบาลโรงเรียนวัดนิยมยาตราหรือห้องสมุดโรงเรียนวัดนิยมยาตรา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
( เกิด พ.ศ 2556 หรือ ได้รับใบรับรองจบการศึกษาระดับอนุบาล)
-รับสมัคร
วันที่ 4 - 6 มี.ค. 2563
เวลา  8.30 -  16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-สถานที่รับสมัคร
ห้องสมุดโรงเรียนวัดนิยมยาตรา


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
( ได้รับใบรับรองจบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 )
-รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มี.ค. 2563(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-สถานที่รับสมัคร
ห้องสมุดโรงเรียนวัดนิยมยาตรา           หลักฐานการสมัคร

1.สูติบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน)
3.สำเนาบัตรประชาชน(บิดา - มารดาหรือผู้ปกครอง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดา - มารดาหรือผู้ปกครอง)
5.ใบวัคซีน(เล่มชมพู)สำหรับอนุบาล 2
6.รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง  1  นิ้ว  2 รูป
7.ใบรับรองผลการเรียน (สำหรับสมัครชั้น ม.1 )


[2020-08-11 21:34:56] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com