ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 4 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 22 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 345 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 41369 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
      
 ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมของไทยที่เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ปัญหาของคุณภาพน้ำในคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียและของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่นบ้านเรือน แหล่งชุมชน และอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด จึงมีผลทำให้ไม่สามารถที่จะนำน้ำในคลองไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดได้นอกจากเพื่อการคมนาคมสัญจรทางน้ำเท่านั้น และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน และบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณคลอง นั้น
การดำเนินงาน

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ลำคลองและการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งลำน้ำให้มีความเขียวสดใส น่ามอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนริมน้ำ
3. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไปของคลอง ที่ตั้งชุมชน และตรวจสอบคุณภาพน้ำ
4. ลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยติดตั้งถังดักไขมันและจัดหาถังขยะสำหรับบ้านเรือนบริเวณริมคลองตามความเหมาะสมใน แต่ละพื้นที่
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ลำคลองและการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
[2017-06-07 14:03:45] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com