ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 4 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 17 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 340 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 41364 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
      
ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ในอดีตพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตรา  เป็นป่าหญ้าคา  และหนองน้ำ  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีพระราโชบายขยายพื้นที่ทำการเกษตรให้ประชาชนของพระองค์  และมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร  และมีเส้นทางสัญจรไปยังภาคตะวันออกง่ายขึ้น  โดยมีการขุดคลองระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา  และแม่น้ำบางปะกงผ่านพื้นที่ทางด้านตะวันออก  คือทางเขตลาดกระบังไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา  ชื่อว่าคลองประเวศน์บุรีรมย์  และได้มีการขุดคลองย่อยตามลำดับคลองประเวศฯ  เพื่อเชื่อมต่อกับคลองสำโรงอีกหลายคลอง  เช่น  คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  คลองพระยานาคราช  คลองพระยาสมุทร (หรือเรียกอีกอย่างว่า  คลองนิยมยาตรา)  เป็นต้น  คลองพระยาสมุทรนี้  แม่กองเป็นผู้ออกคำสั่งขุดคือท่านพระยาสมุทรบุรีรักษ์ (สืบต้นสกุล  สมุทรสิน)  เจ้าเมืองสมุทรปราการและฉะเชิงเทราเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2430-2435  และท่านได้ชักชวนให้ประชาชน  ที่ต้องการหาที่การเกษตรแหล่งใหม่ที่มีท่าอุดมสมบูรณ์  เข้ามาตั้งหลักปักฐาน  และกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยคือ  กลุ่มคนจากบ้านบางพระ  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  และคนมอญ  จากบ้านบางเหี้ย  บางเพรียง  คลองด่าน  อำเภอบางบ่อ  กำนันคนแรกของตำบลนี้คือ  ท่านขุนนิยมยาตรา (กำนันอิ่ม  โสมาภา) ต้นสกุลโสมาภา  นามสกุลพระราชทานจากรัชกาลที่  6  โดยที่ผู้ได้รับพระราชทานคือ บุตรชายท่านขุนนิยมฯ  คือ  ท่านขุนแถลงโภค(สายหยุด  โสมาภา)  แพทย์หลวงเสือป่า  อาชีพที่กลุ่มคนเข้ามาอาศัยทำมาหากิน  คือ  การทำนา และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปทำการเลี้ยงสัตว์น้ำ  คือ  ปลาดุกด้าน  ปลากระพง  กุ้งกุลาดำ  กุ้งแม่น้ำ 

                 ตำบลคลองนิยมยาตราเป็นตำบลเล็ก ๆ   ตำบลหนึ่งตั้งอยู่สุดเขตของอำเภอบางบ่อ ทางด้านทิศตะวันออกมีเนื้อที่ประมาณ  10,300  ไร่  ทิศเหนือติดกับตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดกับตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทิศใต้ติดกับ หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดกับหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                    ช่วง พ.ศ.2470 ตำบลคลองนิยมยาตรา อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีขุนสมุทรบุรีรักษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  ช่วงนี้ลำคลองพระยาสมุทร (ชื่อปัจจุบัน) ตื้นเขิน ประชาชนในบริเวณนั้นนำเรื่องเข้าร้องเรียนต่อขุนสมุทรฯ ขุนสมุทรฯ ได้เดินทางมาดูด้วยตนเอง และทำการขุดลอกคลองทันที การขุดลอกในช่วงหน้าแล้งโดยการขอแรงประชาชนทั่ว ๆ ไปมาทำการขุดลอก ใช้เวลาขุดลอกถึง 3 ปี เมื่อขุดลอกเสร็จแล้วจึงตั้งชื่อว่า “คลองพระยาสมุทรบุรีรักษ์” มาจนถึงปัจจุบัน

                    ช่วง พ.ศ. 2475 ตำบลคลองนิยมยาตรา อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลบางพลีน้อยซึ่งมีนายแจ่ม  พุ่มพวง เป็นกำนันปกครองอยู่ มีนายเผือก  เนตรน้อย เป็นผู้ใหญ่บ้าน (ไม่ทราบหมู่) นายเฮง  บุญมี เป็นผู้ใหญ่บ้าน (ไม่ทราบหมู่)

                   ช่วง พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2485 จอมพล ป  พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ช่วงนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2) ช่วงนี้ตำบลคลองนิยมยาตรา โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และต่อมาใน ปี พ.ศ.2491 โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ  

[2019-02-13 09:38:09] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com